FERRERO COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés

A weboldalon gyűjtött szükséges és saját cookie-k és az általuk gyűjtött adatok tekintetében az adatkezelő a Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: 01 09 269522; adatkezelési ügyekben kontakt e-mail cím: privacy.hungary@ferrero.com; a továbbiakban: “Ferrero”). A harmadik felektől származó cookie-k tekintetében az adatkezelőket az alábbi táblázat tartalmazza.

2. A cookie-król általában

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Az eljárás célja az állapot bevezetése az alapvetően állapotmentes HTTP tranzakcióba. Sütik hiányában minden egyes weboldal (vagy erőforrás) lekérése elszigetelt esemény, gyakorlatilag független a site többi oldalának lekérésétől. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

3. A weboldalon használt cookie-k ismertetése

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A jelen weboldal kizárólag a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-ket használ, melyeket az alábbiaban foglalunk össze.

(A) Szükséges cookie-k

A weboldal látogatásakor a Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft. az alábbi cookie-kat telepít a felhasználók gépére, amelyek a weboldal nyújtásához feltétlenül szükségesek.

A weboldalon használt cookie-k adatait az alábbi táblázat tartalmazza:4. Az adatkezelés célja

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig javítsuk. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre. A célok részletes meghatározását ld. a fenti táblázatokban.

5. Az adatkezelés jogalapja

A fenti 3(A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések betartását célzó adatkezelői jogos érdek. A Ferrero a cookie tájékoztatás megadását és elfogadását/eltüntetését egy speciális technikai cookie-ban rögzíti, amelynek köszönhetően a cookie-kra vonatkozó figyelmeztetés és tájékoztató többször nem jelenik meg a felhasználó részére.

6. Az érintetti jogok

Az adatkezeléssel érintett személyek a fenti 1. pontban megadott elérhetőségeken postai levélben, személyesen, vagy e-mailen is bármikor kérhetik a Ferrero-tól a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen adatok kezelése ellen, illetve az általa a Ferrero rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Az érintett látogatók a weboldal használata során eszközeikre telepített cookie-kat bármikor törölhetik saját számítógépükről, és böngészőjükben is bármikor letilthatják alkalmazásukat. A cookie-k törlése azt eredményezheti, hogy a weboldal bizonyos részei nem működnek megfelelően, vagy az oldal következő látogatásakor a cookie tájékoztató rövid szövege újból megjelenik.

A törlés/letiltás lehetőségei az alábbi böngészőkben itt érhetőek el:

Chrome

Firefox

IE

Opera

Safari

Az érintett felhasználók hozzájárulás alapon kezelt cookie-k esetében a weboldal alján lévő link segítségével bármikor visszavonhatják bármelyik kategóriához, vagy cookie-hoz adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A sütik kezelésével kapcsolatban az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja is hasznos információkat tartalmaz.

7. Panasztétel joga

Amennyiben az érintett látogató úgy véli, hogy a Ferrero mint adatkezelő jogellenes kezelte személyes adatait, a Ferrero azt javasolja, hogy az érintett a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Ferrero -t az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.