Tisztesség és mértékletesség

A fogyasztóinkkal való kommunikációnk, beleértve reklámainkat, tiszteletben tartják az alapvető értékeit: az emberi méltóságnak, a családnak és gyermekeknek, összhangban a morális és etikai elveinkkel. Ezek a termékeink megfelelő használatán alapulnak, melyet az egészséges életmód támogatása inspirált.

Nemzetközi, nemzeti és helyi intézmények irányába tanúsított támogató magatartásunk stabil, objektív tudáson alapul, amit az intellektuális és magatartásbeli integritás, valamint az átláthatóság jellemez.