A kezdetek

"Az álmom, hogy azok az embereknek, akik velem együtt fáradoztak innovatív termékek kifejlesztésén, bőségesen álljon rendelkezésére minden eszköz és tér, ami szükséges ahhoz, hogy új dolgokat tanulhassanak meg, és ennek gyümölcseképp mások hasznára is lehessenek."

"Alapjaiban téves azt gondolni, hogy a nyugdíjazás az a határ ami az aktív élet végét jelöli ki."
"Talán napjaink társadalmának, az idősebbekkel szemben tanúsított viselkedése, abban a mentalitásban gyökerezik, mely az anyagi és termelékenységi mutatókat tartja szem előtt, de ami figyelmenkívül hagyja a spirituális értékeket, a tapasztalatokat, a bölcsességet és emberséget amit az idősebbek összegyűjtöttek az évek során és továbbadhatnának a fiatalabbaknak..."

"Ezek az alapvető megfontolások azok, melyek táplálták családom és a saját eltökéletségemet, hogy megküzdjek ezekkel attitűdökkel a Ferrero Csoporton belül; majd ez a megoldás vezetett minket az Alapítvány létrehozásához, ami megbecsüli a munkát, a mértékletességet, a felelősségérzetet, és az értékes hűséget oly sok kollégánk részéről."

Michele Ferrero, Alba 1983. október 28.