Az alapértékek

A Csoport folyamatos elkötelezettsége

LOJALITÁS ÉS BIZALOM

Ügyfeleink szükségleteinek folyamatos figyelése vállalatunk politikájának alapja, melyet maximális transzparencia és a minőségbeli kiválóság jellemez. Ügyfeleink felé mutatott lojalitásunk és az a bizalom, amelyet mindennapos vásárlásaik során termékeink felé mutatnak, hosszútávú ügyfélkapcsolatunk alapja.
Vállalatunk gyakorlata a kollégák közötti kölcsönös bizalmon, a teljes elkötelezettségen és a transzparencián alapul, amely mind a csoporttal szemben, mind pedig a civil társadalom érintett csoportjaival szemben megnyilvánul, akikkel napi kapcsolatban vagyunk.

TISZTELET ÉS FELELŐSSÉG

A egyenlő bánásmód alapelvét figyelembe véve promotáljuk alkalmazottaink szakmai és személyes fejlődését. Ez megerősíti szilárd kapcsolatainkat a helyi közösségekkel azokban az országokban, ahol működünk.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy csoportunk valamennyi vállalatában kerüljünk bármiféle diszkriminációt az emberi erőforrások alkalmazása során, kezdve a felvétel első pillanatától. A foglalkoztatási stratégiánk elsőszámú célja, hogy hosszútávú kapcsolatokat építsünk, a szakmai növekedés és az érdemek elismerésének alapelvein. Alkalmazottainknak biztosítjuk a szakszervezeti tagság szabadságát és elismerjük a szakszervezetek szerepét szerződéses ügyek esetében.

Az emberi egészség védelme és a környezet tisztelete működési politikánk alapjai. Létesítményeinket olyan fenntartható erőforrások segítségével üzemeltetjük, mint a víz, energia, nyers- és egyéb anyagok, valamint a megújuló erőforrások. Minden formában szeretnénk csökkenteni a környezetre gyakorolt hatásunkat, különösen a kibocsátás csökkentése, a hulladék megsemmisítése, valamint a melléktermékek helyes kezelésé által.

Mindenhol, ahol a Ferrero Csoport vállalatai üzemelnek, támogatjuk az emberi méltóság védelmét, valamint az emberi jogok abszolút és feltétel nélküli tiszteletét.

INTEGRITÁS ÉS MODERÁCIÓ

A fogyasztókkal való kommunikácónk során - beleértve a reklámot is - mindig tiszteletben tartjuk az emberi méltóságot, a családot és a gyermekeket, összhangban morális és etikai alapelveinkkel. Ezen elvek a termékeink helyes használatának bemutatásán alapulnak és ösztönzik az egészséges életstílus elősegítését.
Érdekeink képviselete és az ajánlások, amiket megfogalmazunk a nemzetközi, nemzeti és helyi intézmények számára, szilárd tudományos ismereteken alapulnak, és mindig az intellektuális és viselkedési integritás, valamint a transzparencia jellemzi őket.

SZENVEDÉLLYEL A MINŐSÉG, KUTATÁS ÉS INNOVÁCÓ IRÁNT

Célunk, hogy egyedi termékeket készítsünk, innovatív kutatási és termelési folyamatokat alakítsunk ki, valamint hogy saját technológiánkat használjuk. Számunkra azért érdekes ez az utazás, mert szenvedélyünk a kutatás, szeretjük meghaladni a bejáratott paradigmákat és felfedezni új helyeket, amik távol esnek a hagyományos, bekorlátozott megoldásoktól.

Konszolidált minőségi és követhetőségi eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy megőrizzük nyersanyagaink érzékszervi és tápanyagbeli jellemzőit.

Sikerünk egyik alapeleme a legkiválóbb minőségű nyersanyagok gondos kiválasztása, a származás, a begyűjtés és a gyártásra vonatkozó etikai kódex teljes mértékű integrálásával.

A táplálkozás, a testmozgás és más hasonló témákra való növekvő odafigyelés átfogó politikája mellett kutatási stratégiánk és gyártási beruházásaink fókuszában a kiváló minőségű termékek előállítása áll, amiket tápértékükre és arányaikra gondosan odafigyelve fejlesztünk, annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott étrend részei lehessenek, különösen ügyelve a gyermekek és a családok szükségleteire.

VÁLLALKOZÓ SZELLEM

Ez a vállalkozó szellem a "kezdeményezés" szóval van szoros kapcsolatban, mely érték egymágában megtestesíti a vállalkozás és a vállalkozási szellem koncepcióját, amely az egyén saját kezdeményezésén alapul annak érdekében, hogy maximalizálja az eredményeket.

Egy briliáns stratégia és a siker között az a különbség, hogy mennyire tudsz létrehozni egy világos jövőképet, mennyire vagy proaktív a befektetéseid során, mennyire vagy időszerű a vállalásaidban és mennyire vagy tökéletes a végrehajtásban.

A Ferrero Csoport azért ért el ilyen sikereket, mert tartotta magát a szilárd és mélyen gyökerező "gyakorlat általi tanulás" kultúrájához. A Ferrero modell fenntarthatóságának kritikus eleme a technikai készségek felhalmozása, a termékek, piacok és fogyasztók folyamatos megismerése, ami az "értékteremtéstől" a "teremtés értékének" erősítéséig vezet bennünket.

A kollektív egység, amelyet a fejlődésbe vetett bizalom és egy, a mánál jobb holnap felvázolásának képessége mozgat. Azért, mert a világot mindig azok hódítják meg, akik a sikerre és a megerőstésre szomjaznak, valamint azok, akikben megvan az a kellő elhatározás, hogy folyamatosan keressék a tökéletességet.

DOLGOZZ, TEREMTS, ADJ - A FERRERO ALAPÍTVÁNY

Mi a "Dolgozz, teremts, adj" mottóval azonosulunk, amelyet Michele Ferrero vezetett be üzleti karrierje korai szakaszában. Lényegében arról van szó, hogy a látszat helyett a tetteket helyezzük előtérbe.

Ugyanez a filozófia inspirálta és inspirálja továbbra is:
  • A Ferrero Alapítványt, amely szociális és kulturális programjain keresztül tartja a kapcsolatot a Csoport nyugdíjba vonult alkalmazottaival, ezenkívül erősíti a kapcsolatokat a működési körzeteink helyi közösségeivel;
  • a "Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero" projektet, amely befektetéseken alapul, illetve azon, hogy a helyi erőforrásokat használva javítsuk a fejlődő országok közösségeinek életkörülményeit, különös tekintettel a gyerekekre;
  • a teljes Ferrero Csoportot, amely létezésünk és működésünk szerves részeként a kezdetektől fogva folyamatosan aktív társadalmi szerepet vállal, és szociális tevékenységeket végez.