ÉRTÉKEKEN ALAPULÓ INTÉZKEDÉSEK

Múltunk szilárd alapjain állva, jelen Etikai Kódex megerősíti, hogy döntéseink és intézkedéseink értékeinken alapulnak.

Ezzel az etikai kódexszel nemcsak az a célunk, hogy csökkentsük az esetleges viselkedésbeli bizonytalanságokat, hanem az is, hogy Vállalatunk dolgozóinak segítsük megérteni alapvető értékeinket.

Manapság minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy megerősítsük etikai szemléletünket, és hogy egyértelműen megfogalmazzuk elveinket, értékeinket és felelősségünket. Ezen alapelvek mentén alakítjuk ki kapcsolatunkat a piaccal, különösen a fogyasztókkal, azokkal a helyi közösségekkel, ahol a cég jelen van, azokkal az emberekkel, akik velünk dolgoznak, és a Vállalat összes érdekelt résztvevőjével.

A JÖVŐBELI VISELKEDÉS ORIENTÁLÁSA

Kizárólag közös erőfeszítéssel teremthetünk szilárd jövőt. Fontos, hogy munkánk során mindannyian együttműködjünk, és folyamatosan kihívásokat fogalmazzunk meg egymás és a magunk számára.
Valamennyi munkatársunk, akik idejüket, tehetségüket és elképzeléseiket fektetik munkájukba. Elismerést érdemelnek. Általuk képviselhetjük a mai napig azokat az elveket és értékeket, amelyek mostanáig biztosították sikerünket.

Egy olyan csoportban, mint a miénk, amely világméretű növekedésen ment keresztül, nem feledkezhetünk meg az egyensúly megtartásáról: szabadság vagy szabályozás, kreativitás vagy felelősség, illetve egyéni kezdeményezés vagy kollektív védelem.

Ebben a kontextusban az Etikai Kódexünk nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy formálissá tegyük a jól megalapozott rendszerünket, hanem arra is, hogy létrehozzunk egy útmutatót, egy „iránytűt”, amely segít eligazodni akkor is, ha a jövőben bonyolult helyzetekkel találjuk szembe magunkat, legyen szó belső, vagy a külvilág felé mutatott viselkedésünkről.

FERRERO INTEGRITÁSI SEGÉLYVONAL


A Ferrero Intergritási Segélyvonal etikai kódexünkkel és/vagy üzleti magatartási kódexünkkel kapcsolatos problémák bizalmasan történő bejelentésére szolgál. 43 nyelven az év 365 napján napi 24 órában elérhető. A Ferrero Integritási Segélyvonal egy harmadik fél, a Convercent kezelésében áll. Amint a Convercent-hez eljut egy bejelentés, a Ferrero egy Operatív Bizottsága számára vizsgálat céljából azonnal elérhető.

Kattintson ide a Ferrero Integritási Segélyvonal eléréséhez, hogy kérdést tegyen föl, bejelentsen egy eseményt vagy megtaláljon egy helyi telefonszámot.